MIJN ONZE VADER

1 Geliefde God ik open mij voor U
die in de hemelen zijt,
door Uw naam te heiligen.
2 Moge Uw rijk voor mij zichtbaar worden
3 Moge uw woorden, Uw wil doen geschieden
4 Moge mijn hart gevoed worden met Uw liefde
5 Bevrijd mij van mijn onwetendheid
zodat ik in ieder, U mag herkennen
6 Laat mij het begeren mogen overwinnen
7 om mij te verlossen uit mijn aardse gang.

Leonard Zonneveld