Voortleven

HET LEVEN NA DE DOOD

Feitelijk bestaat er niet zoiets als de dood. Dood is niets anders dan het opnieuw geboren worden in een andere hoedanigheid. Het is het overgaan van de ene sfeer van bestaan naar een andere sfeer. Elke sfeer waarin we opnieuw worden geboren is even reëel als de sfeer waarin wij nu leven.

Wanneer we afscheid nemen van dit leven, laten wij ons voertuig, ons stoffelijk lichaam hier achter. Het is slechts als het afdanken van een gewaad, die ons, om hier te kunnen leven, van dienst is geweest. Wanneer wij ons bewust worden van onze ziel en van onze basis (onze geestelijke natuur) en dat na dit leven onze huidige persoonlijkheid opnieuw verwordt tot een herinnering van onze ziel, dan zal dat weten ons inzicht in het huidige leven verbreden.

Wij zullen gelukkiger leven op aarde zowel als in de hemel. Want het komen en gaan gelijkt in deze zin op een vorm van mediteren. Om te mediteren zoeken wij de rust, zoeken wij de verstilling in onszelf. Wij gaan zonder een vorm van twijfel de meditatieve staat binnen. Dit omdat wij weten dat wij geen angst behoeven te hebben om vanuit de meditatie weer naar het normale leven terug te keren.

De overgang van het ene leven in het andere leven is een soortgelijk proces. De overgang van dit leven naar ons geestelijke thuis is ook niet anders dan het terugkeren van een staat van zijn nu, terug naar de staat van zijn van voor onze geboorte. Ons stoffelijk lichaam die wij door ons sterven verlaten is dus slechts een aspect van wie wij in wezen zijn. Zo kunnen wij dus niet zeggen: ik ben dit lichaam. Want wanneer wij ons lichaam hier hebben achter gelaten, leven wij voort en zijn wij nog steeds dezelfde IK.

Helaas is er dikwijls nog angst en raken wij daardoor afgestemd op de aanwezige krachten die zich nog in het lichaam bevinden. Zo passeren vroegere gebeurtenissen de revue, alsof zij zojuist plaatsvonden. Het is dan ook het de-activeren van de DNA factor in ons stoffelijke lichaam en het vrijkomen van de door de meridianen stromende energieën in het bewustzijn, waar flitsen van gebeurtenissen worden onderzocht en een plek krijgen, om tenslotte te worden opgeslagen in ons astraal lichaam.

Na dit proces volgt de afsluiting van alle punten langs de meridianen in het lichaam, sluiten zich één voor één de chakras (als worden de ramen van de ziel gesloten) en wordt alle bewuste activiteit teruggebracht tot een van koelte en verstilling. Het proces van vrijmaken kan een aanvang nemen.