Waarom gaat het?

Het is zo dat uw menselijke zijn, omgeven is met, noem het, een bepaalde ‘vaagheid’. Want waarom is het niet vanaf de eerste minuut van leven duidelijk waar alles om draait. Waarom u hier bent, wat u dient te ervaren en waar het u naar toe leidt.

Welnu, die zogenaamde ‘vaagheid’, de omhulling in mist, dat versluierde inzicht is bedoeld om te stimuleren, om uw persoonlijke mogelijkheden tot het uiterste aan te zetten. Door de wereld die u kunt beleven te beperken, te begrenzen, af te bakenen of zo u wilt binnen kaders te houden, is er hier met uw aan de aarde gebonden mogelijkheden te functioneren. Met ander woorden, u leeft in het stoffelijke aardse gebied en om hier te kunnen bestaan zijn al uw lichamelijke mogelijkheden afgestemd op de aarde.

Maar de mens is veel meer dan zijn stoffelijke aardse zijn. Uw stoffelijke aardse lichaam kan niet bestaan zonder uw etherisch en astraal lichaam. Kan zeker niet bestaan zonder uw ziel. Uw stoffelijke lichaam is de uiteindelijke uitdrukking van deze zaken. U dient uw aardse stoffelijke lichaam te zien als een beperking voor uw wezen, noodzakelijk voor het aards bestaan. Een beperking waardoor u dus de grootst mogelijke kans wordt geboden op het doen van ervaringen, om te groeien. Wanneer die beperking, die versluiering, die ‘vaagheid’ er niet zou zijn, dan was er voor u niet met een bepaalde gerichtheid te leven.