Mijn zoektocht

De eerste kaart laat de Kluizenaar zien als een lichtdrager, die zijn innerlijk licht nog enigszins verborgen houdt voor zijn medemensen.
De strekking van zijn innerlijk licht lijkt voor hemzelf nog niet geheel duidelijk te zijn.
Hij lijkt ook nog geen wijze te hebben gevonden om dit licht uit te dragen.
Zijn staf lijkt een wandelstok om zichzelf steun te verlenen op zijn pad.
De tweede kaart laat opnieuw de Kluizenaar zien.
Nu draagt hij zijn licht reeds onbedekt en voor zich uit.
Hij is nu zover dat hij het aan de wereld toont, alsof hij het met eenieder wil delen.
Nog draagt hij zijn staf als een teken dat hij onderweg is of op pad is.
Zijn zoektocht is dus nog niet beƫindigd.
Op de derde kaart is de Kluizenaar te zien die zijn innerlijk licht voor zijn hart draagt.
Hij lijkt ontdekt te hebben dat zijn innerlijk licht een uitdrukking is van zijn liefde.
Zijn staf straalt hetzelfde licht uit.
Deze staf is niet langer nodig als ondersteuner op zijn pad, maar lijkt hier een verlichte wegwijzer te zijn voor ieder die het wil zien.