Vrijkomen van ons lichaam

Wanneer wij los komen van ons stoffelijk lichaam is het niet zo dat wij in een angstige duisternis terecht komen. Meer lijkt de ruimte om ons heen gevuld te worden met een steeds helderder licht. Dit alles terwijl wij van degene die wij op aarde achterlaten steeds duidelijker de aura waarnemen. Waarna zij langzaam voor ons oplossen en opgaan in een enkel lichtpatroon. Er volgt een korte of langere periode van oriƫntatie, al naar gelang van ons bewustzijn.

Hierna vindt onze feitelijke overgang plaats van stoffelijk naar geestelijk leven. Er vindt zoiets plaats als een machtige reis langs een maalstroom van prachtig ongekend licht. Wij zijn getuige van vibraties die voor ons verschijnen en weer verdwijnen. Soms nemen zij de vorm aan van een voor ons bekende persoonlijkheid. Wij worden welkom geheten in ons nieuwe leven.

Via de diverse niveaus worden wij geleid naar het hoogste door ons bereikte niveau. De voor ons belangrijkste gebeurtenissen uit ons laatste leven worden doorgenomen met onze geestleraren en geleidegids(en). Het zijn de ervaringen die wij nu kunnen overzien met ons verbrede geestelijke bewustzijn. Hierna wordt het tijd om het zilveren koord, onze geestelijke navelstreng met ons verlaten lichaam te verbreken.

Op aarde komt nu een eind aan alle functies van ons lichaam. De hersenwerking stopt; het hart laat zijn laatste klop horen; uit onze mond klinkt de laatste zucht; ons stoffelijk lichaam komt definitief tot rust. Dit is het moment voor degene die op aarde achterblijft, dat het lijkt alsof wij gestorven zijn. In werkelijkheid zijn wij een grotere staat van verlichting binnen gegaan, wij bevinden ons in intens licht. Wij leven in een staat van hoger bewustzijn.

Wij gaan een nieuw geestelijk leven tegemoed en pakken bepaalde taken op om, op een bepaald moment aan de drang, aan de roep gevolg te geven om opnieuw ervaringen op te gaan doen in het aardse leven. Het proces herhaalt zich. Een proces van heengaan uit de geest, om weer opnieuw geboren te worden in een stoffelijk aards leven, en na de nodige ervaringen opgedaan te hebben hier weer te vertrekken.