Wederopstanding

Wederopstanding wordt dikwijls gezien als iets dat aan het einde der tijden zou plaatsvinden. Ik denk dat dit veel meer als een persoonlijke wederopstanding gezien dient te worden. Ons menszijn hier op aarde zie ik als een facet van ons omvangrijker wezen. Door te groeien, dikwijls door levens heen, zullen we uiteindelijk naar het punt van onze volledige staat (Goddelijke staat) terug kunnen keren. Dat punt is onze wederopstanding.