Verdieping

Wanneer ik verdieping zoek in een bepaald onderwerp, dan stem ik mij af op mijn gidsen die mij vanuit het geestelijke leven begeleiden.Op mijn vraag om iets mede te delen over spiraliteit, kwam het volgende tot mij:

Het is onjuist te denken, of er vanuit te gaan dat de stoffelijke wereld zich in het zogenaamde luchtledige bevindt. Dus alsof slechts deze wereld bestaat zonder verbinding of doordringing van welke wereld dan ook. Het is niet zo, dat u slechts uw lichaam bent en dat zelfs dat lichaam uw geest voortbrengt. Het is onjuist te denken dat met het einde van uw lichaam, tevens uw geest tot zijn eind komt. Wanneer de juiste waarheid hierover tot uw weten gaat behoren zult u spiritualiteit op een diepere wijze gaan beleven.

Alles dat plaats vindt in uw leven is een getrouwe afspiegeling van hoe u, vanuit uw wezen, tegen de dingen aankijkt. Het is ontstaan en gevormd door al hetgeen u heeft ervaren.

Wanneer u het leven zonnig bekijkt, dus uw mentale houding is zonnig, dan zullen de omstandigheden die u in het leven ervaart, daaraan gelijkwaardig zijn. Heeft u echter het gevoel dat het leven altijd u uitzoekt voor nare ervaringen, dat het precies en enkel u alleen altijd tegenzit, dan richt u zichzelf a.h.w. daarop, zodat het niet anders kan dan dat zij ook zullen plaatsvinden.

Wanneer u het dikwijls tegen zit in het leven, bedenk dan dat het feitelijk geschenken zijn uit de hemel die u sterk doen richten op ervaringen die zullen leiden tot uw groei.
Hoe zwaarder uw lessen, des te groter wordt uw groei.

Want niet voor niets, niet zomaar toevallig ervaart u die dingen in het leven die u de grootste, die u de meest diepgaande ervaringen zullen brengen. Zo’n diepgang is als het ware nodig om door de verharding van uw stoffelijke bestaan te dringen om u zo op een bepaalde wijze in uw ziel te kunnen raken. Dit alles uiteindelijk gericht op groei van uw ziel. In het leven kunnen de dingen als positief of als negatief worden doorleefd, de ziel ervaart beide neutraal, want het gaat bij de ziel slechts om de ervaring.

In deze zin dient u positief niet te verwarren met aards succes of liever gezegd met materieel of financieel succes, want deze zouden we in zichzelf geen hemelse gaven willen noemen. Natuurlijk, succes in het leven kan maken, dat er in zekere zin makkelijker geleefd kan worden. Belangrijker hierbij is de kans die hier in verscholen ligt, als een soort test, als een ervaring, hoe u in dat succes , uw spiritualiteit kan verweven. In deze zin lijkt dit alles op een truc, om te bezien of materieel succes voor u leidt, of tot meer materieel gewin of tot toenemend Gods bewustzijn.