Ziel en Geest

Ik ga er vanuit dat de basis van ons bestaan geestelijk is. Daarin zijn we een deel van God. Om als mens op aarde te kunnen ervaren hebben we een lichaam nodig die past bij de aarde. Direct vanuit het geestelijke is een dergelijk lichaam voor ons niet tot stand te brengen. Daarvoor is onze ziel geschapen. Onze ziel zet stapsgewijs geestelijke krachten om tot ons stoffelijke, aardse lichaam. Dat stapsgewijze vinden we terug in de niet zichtbare lichamen om ons stoffelijke lichaam heen.