Spiraliteit

INLEIDING

Één van mijn belangrijkste bewustwordingsprocessen is die welke gaat over leven en dood . Dit bewustwordingsproces, is van grote invloed geweest voor de manier waarop ik spiritualiteit beleef. Spiritualiteit, wat sindsdien voor mij betekent: Leven vanuit het weten, dat wij uit het geestelijke leven voortkomen en dat we daar ook naar terugkeren na ons huidige leven. Het betekent voor mij ook: Leven vanuit dienstbaarheid.

Waar ik het in dit stuk over wil hebben is, spiritualiteit te verbinden met een nieuwe uitdrukking, een woord dat sterk hierop lijkt namelijk “spiraliteit”.

Spiraliteit, wat zoiets betekent als: Leven volgens de vorm van een spiraal. Het leven van mensen kent een rondgaande beweging van geboren worden en weer sterven en opnieuw geboren worden. Dat is een cyclus. Er zit echter in deze rondgaande, in deze terugkerende beweging, ook een opgaande lijn. Als vanzelf kom je dan uit bij de vorm van een spiraal. Waarbij het begin van de spiraal de schepping van onze ziel voorstelt. De spiraalvorm, laat onze vele levens zien en het hoogste punt, de terugkeer in de zee van licht. Dit gegeven heb ik in het volgende gedicht tot uitdrukking gebracht.

SPIRALITEIT

Steeds komend vanuit het licht
betrad ik het wissende land van de dromen
en na het langzaam ontwaken in het koesterende water
liet ik mij vele malen baren in het leven van de stof

Niet meer wetend van het licht
steeds maar zoekend naar waarom
zocht ik houvast met mijn voeten
levens gingen zij gelijk een ander ging

Tot ik werkelijk kon gaan
hoofd en hart lieten bepalen
zag hoe mijn dageraad verhelderen kon
zo ook de weg waarvoor ik kwam op aard

Ga toenemend ervaren, hoe IK
niet anders BEN, dan WIJ en ZIJ en HET
Dat wij slechts tijdelijk hier zijn
uiteindelijk samen zullen opgaan in het licht.