Uw Lessen

De lessen die wij hebben te leren in het leven kunnen we ook zien als het doorwerken van ons “Karma”.
“Karma” of “De wet van Karma”, wil zeggen dat hetgeen wij op een niet liefdevolle wijze tot uitdrukking brengen, net zolang zullen doorleven, totdat wij daarin een staat van liefde hebben bereikt. Dit kan plaatsvinden binnen een leven. Het kan ook plaatsvinden over levens heen. Mogelijk krijgt u in dit leven opnieuw de kans iets te doorleven dat in een vorig leven tot stand is gebracht.