LONDEN

Londen, opnieuw actueel. Vreselijk…..
Opnieuw is het een Ideologie die verwoest.

Bij onze schepping
kenden wij geen onderscheid.
Wij komen allen voort uit Liefde.
Dat is ook wat ons bindt.
Daarom zijn wij ėėn.

Schepper van alles wat is,
is Licht, Compassie en Liefde.

Leonard Zonneveld