KINDEKE GODS

Kindeke Gods mag ik U vragen:
Was toch in deze tijd geboren?
Van wat U bracht, niets ging voor ons oor verloren.
Op handen zouden wij U dragen.

Ons geld en goed gaven wij U, en ons vertrouwen,
en alles in deze wereld werd uw deel.
Van wat wij produceerden daarvan kreeg U veel;
een grootse tempel zouden wij voor U bouwen.

Een eeuwig geloof zouden wij voor U stichten,
en legioenen knielden voor U in het stof;
en Eden geleek in niets bij het mooiste aardse hof.
Wij zouden elk kruis voor U verlichten.

Wij zouden U niet ontvangen in een schamele kille stal.
Een gouden wieg was voor Uw eerste dagen,
en alle schatten van de wereld werden tot U gedragen
door koningen die kwamen, vele malen groter in getal.

Aan Uw voeten brachten wij, de allermooiste dieren.
De mooiste bossen plantten wij voor U aan.
Het water kon elke zuiverheidstoets doorstaan.
Elke dag zouden wij Uw geboorte vieren.

Kindeke Gods wilt U ons leren?
Hoe kunnen wij een nieuw Golgotha verhinderen?
Uw koninkrijk aanvaarden als goddelijke kinderen?
Door U te volgen, ons aller vader eren?

Is liefde dan de sleutel,
die ons van oude ketens verlossen doet?
Ons de keuze laat te groeien
daardoor kleurrijke lotussen doet opbloeien?
Ons in dezer dagen opnieuw begroet?

Of zouden wij toch net als toen………..?

Leonard Zonneveld