HOOP

HOOP oktober 1987

Heel diep in jouw wezen schuilt
die oermenselijke kracht die
momenteel aard-gebonden,
wetend waar zich op te richten.

Zie op naar het witte licht,
als een spiegeling waaraan jezelf (je hoger ik)
zichtbaar wordt,
en weet, dat hetgeen je ziet
een gedeelte is van Gods openbaring.

De beproevingen nog zwaar te verduren,
maken je krachtig als ‘Petri’ (rots).
Altijd zal hij er zijn, die er al was.

Twijfel niet,
doe waartoe jij je geroepen voelt,
ook al lijkt dit niet direct zinvol.

Voel de warmte in je lichaam en weet,
dat de tijd te vroeg is om één te zijn.

Maar….lang zal het niet meer duren.
Jaren van scholing
beginnen zich uit te drukken in vernieuwing.
Laat emoties vloeien,
maar je niet overheersen.

Gij zijt gegroet.

 

Leonard Zonneveld