WERELDWIJD KEERPUNT

Waarom zou het niet zo kunnen zijn, dat dit moment het begin is van een wereldwijd bewustzijn van alle mensen, die begrijpen dat slechts 1 ding belangrijk is en dat is Liefde.

Ook zij die andere mensen de vreselijkste dingen aandoen. Mogelijk geldt voor hen dat het hem of haar op een belangrijk moment in hun leven aan Liefde heeft ontbroken.

Wanneer wij leren leven vanuit Compassie, dan ontdekken wij dat elk mens van belang is. Tonen we begrip en respect en kunnen we vergeven. Het is dan niet Ik of Jij, maar de overtuiging dat we samen de Goddelijk Eenheid vormen. De Eenheid die Liefde is.

Leonard Zonneveld