VOOR EVEN VERENIGD

Als ik tot volkomen rust kom. Mijn geest in een staat van eenheid breng, dan wordt ik weer verenigd met mijn volk. Met de wereld waar ik uit vandaan kom. De wereld waar het gras niet groen is maar licht uitstraalt. Waar bergen bestaan uit kristallen en de bomen tot je spreken over de zachte zwoele wind. Waar we niet verwarmt en bijgelicht worden door een zon, maar waar onze wereld het licht en warmte vanuit zichzelf laat voortkomen. Waar rivieren stromen en het leven over het land verdelen in een zilveren glans.

Daar wordt ik voor enige momenten verenigd met mijn dierbaren die ik voor een mensenleven achterliet. Ik mis hen in mijn dagelijkse Aardse bestaan, maar met en in deze ontmoeting wordt de herinnering wederom in mij gelegd. Weet ik weer waarvoor ik ging en wat mij staat te doen.

Bij elke Aardse stap, bij elke activiteit blijkt mijn afkomst. Terwijl ik mij afrem om dit op de achtergrond te houden. Werken in stilte was de afspraak. Dat valt niet altijd licht. Zoveel te delen, zoveel te vertellen en dikwijls moeten toestaan dat in de aardse ontmoeting anderen denken de overhand te moeten nemen. Hadden zij oren dan zouden zij horen en luisteren naar wat aan licht en liefde uit mijn mond vloeit.

Kan verbinden waar anderen de band niet opmerken. Weet waar anderen zelfs niet wisten van het bestaan. Zie waar anderen blijven hangen in telepathische fenomenen.

Het is vanuit deze omstandigheid dat ik u mag mededelen dat een stroom van liefde en licht uw Aarde reeds omvat. Dat eerst de Aarde dit zal kunnen ontvangen omdat zij het het hardste nodig heeft. Als de Aarde zich heeft gerehabiliteerd dan volgt de mens. Reeds nu is deze stroom voor degenen die daar ontvankelijk voor zijn te ervaren. Tegenkrachten zullen zich nog nadrukkelijker manifesteren. Zij zullen na de Aarde worden geschoond.

Wat blijvend is, is een verlichte Aarde. Liefde krijgt de overhand. Liefde in een vorm die mensen nu nog niet kennen. Wij gaat de plaats van ik innemen. Ik kijk uit naar het moment dat mijn broeders tot u zullen komen. Als dat zijn aanvang heeft genomen is mijn taak verricht en zal ik deze Aarde weer verlaten. Tot dat moment heb ik er voor gekozen om in stilte en liefde voor te bereiden.

Uw liefdevolle broeder