LAAT MAAR LOS

Vandaag mogen wij tot U zeggen;
Gij houdt Uzelf gevangen.
Dit moet U reeds gevoelen eeuwenlang;
en evenzovele dagen hebben wij getracht
U daaraan te onttrekken; U daarvan te verlossen.
Met weemoed zagen wij aan;
Uw pijn,
Uw lijden.

Ook al weenden wij niet dezelfde tranen als die van U
EEN waren wij met U al uw tijd.
Nu via dit getuigen komen wij tot U
en mogen U brengen “het bevrijden”
U behoeft niet meer te dragen
U behoeft niet meer te torsen
U behoeft niet meer te gaan door hetgeen dat al zovelen malen is doorleefd.

Wij zeggen U nu in alle liefde:
“Laat maar los, alles dat in uw LICHAMEN is gelegen.”
Laat het opkomen met liefde en zend het heen vanuit Uw hart.
Wij verzekeren U:
Alles dat op deze wijze wordt heengezonden, daarover wordt ontfermd,
telkens weer, als U weet vrij te maken.

Laat niets U nog belasten.
Wordt U bewust.
bevrijd Uzelf
blijf vertrouwen
en durf los te laten.

Leonard Zonneveld