KARMA VERSUS GEMIS EN PIJN

Moeilijkheden die kunnen ontstaan tussen ouders en kind zijn mogelijk te relateren aan een vorig leven. Problematieken ooit in een leven ontstaan tussen mensen, krijgen de kans om uitgewerkt te worden in een volgend leven.

Wanneer men zich verbaast over het plotseling worden verbroken van het onderlinge contact, na een ogenschijnlijk harmonieus verlopen begin periode in dit leven, dan zou het eens goed zijn zich proberen te verplaatsen in het gebied van karma.

Het is niet slechts het verdragen van de pijn van het gemis in het nu, maar tevens de doorwerking en het verevenen van iets dat eerder in een leven is ontstaan. Hiermee krijg je als mens een kans aangeboden om te groeien, omdat het eerder elkaar aangedane hiermee wordt goedgemaakt.

Als dit in zijn geheel wordt begrepen dan valt de reden weg om de situatie voort te laten bestaan. Op deze wijze zijn wij als mens in staat om een positieve wending te geven aan een ontstaan probleem in het huidige leven.

Leonard Zonneveld