EEN WAARHEID OVER HET GODDELIJKE

Wanneer jij, vanuit jezelf, zoekt naar doorgronding van het Goddelijke, dan is het allereerst zo dat je raakvlakken tracht te vinden met hetgeen je doorgaans ervaart.
Raakvlakken met wat je zintuigen je ingeven.
Raakvlakken met wat je denken en weten aan inhoud hebben verworven.
Raakvlakken ook met wat je intuïtie jou vertelt.
Toch dien je om het Goddelijke te doorgronden, je juist van dit alles vrij te maken.
Jouw binding aan het materiele leven, los te laten, om een opening te creëren naar een andere vorm van beleven.

Want wanneer je probeert te doorgronden vanuit je huidige aardse zijn, dan zul je ook steeds allerlei elementen vanuit dit aardse proberen te plaatsen in en over dat Goddelijke.
Waardoor je in het geheel niet, of slechts gedeeltelijk tot doorgronden komt.
En daar ligt gelijk jouw grootste moeilijkheid, want omdat je in deze aardse wereld vertoeft, refereer je alle verschijnselen aan jouw leven hier.
Terwijl hetgeen je wilt doorgronden, het Goddelijke, voor jou, hier achter verscholen ligt.

Alles dat jou houvast geeft in het leven.
Alles waar jij je door de tijd aan hebt vastgeklampt.
Alles waarin jij een rotsvast vertrouwen hebt verworven.
En alle dingen die voor jou een herkenbare vaste vorm hebben gekregen.
Ja dat alles heeft te maken met jouw wereld van de vaste stoffelijke vormen.

Wanneer jij wakker wordt uit deze droomwereld, wanneer jij ontwaakt uit deze beperking, dan zul je gaan bemerken dat elke mogelijkheid, elke gedachte voor jou open ligt.
En dat voor jou niets meer gebonden is aan een bepaalde vorm.
Dat er geen beperking meer hoeft te bestaan,
maar slechts onmetelijke vrijheid, onmetelijke ruimte.
Wanneer je in het aardse, het Goddelijke probeert te doorgronden,
dien je veel van je huidige zelf los te laten.
Sterker nog, je dient eerst je te aardse stoffelijke zijn te verliezen,
voordat je je ware wezenlijke zelf kan ontdekken.

Het verwezenlijken van dat prijsgeven van jezelf kun je bereiken
door je enkel te richten op de liefde.
Want binnen jouw aardse bestaan is zij de enige die jou vrij kan maken
van alles waar jij zo aan gebonden, van alles waar jij zo aan gehecht bent.
De liefde zal voor jou, in eerste instantie, de wegwijzer zijn die jou leidt op de weg naar doorgronding van het Goddelijke.
Jouw bewustzijn dat hieruit voortkomt echter,
zal je uiteindelijk duidelijk maken dat er vanuit de liefde geen pad leidt naar het Goddelijke.
Omdat de liefde en het Goddelijke, elkaar gelijk zijn.

Leonard Zonneveld