SCHOLINGSWEG

Ik heb in 1991 en 1992 een ‘scholingsweg’ gevolgd,
om kennis te vergaren over Antroposofie.
Het was alsof oeroude kennis hier opnieuw werd opgediend.
Het bracht een verbreding van mijn kijk op
Hemel en Aarde teweeg.

SCHOLINGSWEG​

Vier geledingen bezit een mens.
Fysiek, Astraal, Etherisch, Ik.
De geboorte graveert deze levenswens,
het temperament slijpt aan de ‘blik’.

Biologisch Dynamisch bebouwen,
de zuiverst mogelijke bron.
Voor moeder-aarde uit de mouwen,
aan haar terug wat u ooit won.

Voor gezonder leven brengt zij denken,
van een invloed door het Al.
Planten en planeten schenken,
fenomenen in getal.

Geschreven schepping en het Godsbeeld,
is verruiming voor de zin.
Voor Rudolf Steiner is geen borstbeeld,
noch van steen en noch van tin.

Leonard Zonneveld