MIJN LAATSTE DAG

MIJN LAATSTE DAG
AAN EEN ONBEKEND STRAND (6 juni 1944)

De stilte nu, op het strand
verbloemt de hel die zo-even
noch voor mijn voeten lag.

Velen bleven met mij
in het rooddoorlopen zand.

Langzaam zweef ik vrij
uit mijn vaneen gereten kleed.

Zie verlaten op de kust
de zwijgende kokers van vuur,
die scheiding brachten
tussen mijn manschappen en mij.

Zij werden de helden van een nieuwe tijd
en ik vond mijn einde
aan het water dat zojuist spelend
de vloedlijn zocht.

Leonard Zonneveld