JOUW ONBEWUST GEHEIM

Al ervarend door dit leven,
komt de conclusie binnenstromen, dat hetgeen
waarnaar alsmaar wordt gezocht, reeds in ons is.
Het gaat erom die sluimerende kennis
naar boven te leren halen.
De weg die daarvoor open staat is
met ‘open’ oren en ogen, het zoeken van de stilte.

JOUW ONBEWUST GEHEIM

Diep in jouw hart verscholen
ligt jouw onbewust geheim.

Jouw oren kunnen horen,
jouw ogen kunnen zien,
wat als hoop in dit leven wordt geuit.

Want hoe kan jij op iets hopen,
als dit niet reeds sluimert in jouw bestaan.

En zo is het ook bedoeld.

De ziel als drager
van al des harten kennis,
wordt geopend met het handvat der liefde.

De liefde is als broeder
voor het zoeken naar
de eigen innerlijke waarheid.

De ziel als eeuwige wijzer
langs duizenden paden.

Leonard Zonneveld