JOUW INNERLIJK WETEN

Waar haalde jij de kennis, het weten?
Waar vond je hetgeen,
dat je al zolange voelde als gemis?
Alleen recht-vooruit kon jij niet vinden,
ter linkerzijde cursussen over al wat er te leren is.

Ter rechterzijde openstaan,
naar buiten keren, voor wat die ander had ontdekt.
Alles overnemen, nadoen, immiteren;
het bracht je regelrecht weer op jouw uitgangspunt terecht.

Je ging weer recht vooruit en kon nog steeds niet vinden.

Je voelde je verloren
ging door de knieƫn,
en daalde af tot aan de laatste tree.
Heel diep turen tot in de verste leegten
en met veel moeite stelde je vast;
ook dit behoort bij mij,
ook hier draag ik iets van mee.

Zo vergaarde jij jouw lessen
van rechtvooruit, van links en rechts
en van het diepst der duisternis.
In jouw eigen weg lag reeds verscholen
de kennis van al wat boven en beneden is.

Enkel zo ook kwam het weten
waarover jij zolange had gedroomd.
Dat door jouw geopend oog, en luisterend oor
nu zo vrijelijk tot jou stroomt.

Leonard Zonneveld