HET LEVEN IN WORDING

Het leven
zoals wij dat op onze aardse wijze aanvaarden
is in wording;
Ook de aarde zelf is in wording.

Beide zijn begrensd
door hun begin en hun einde.
Het moment van denken, niet te worden
brengt dat einde toch iets nader.

Uw basis, uw geestelijke wezen,
is in “zijn”,
dat is in eeuwigheidswaarde
dat is in God.

Op aarde keek ik naar U uit
en zocht U ook in de Hemel.
Uiteindelijk heb ik U gevonden
als een parel verborgen
in de schelp van mijn hart.