IN EEN FLITS VAN OPPERSTE AANSCHOUWING

Heer in een flits van opperste aanschouwing
ervaar ik mijn geest in eenheid met U.

Moet ik die staat verlaten dan drukt mij mijn ziel,
in een verlangen naar U.
Laat ik dit verlangen in mij blussen
dan overweldigd mij de pijn
van de verharding, waarin mijn ziel besloten ligt.

Vlees en bloed zijn overwinnelijke zaken.
De stof noodzaakt mij het verzamelen van uw voedsel,
om aan te wakkeren het vuur
dat het verlangen levend houdt.

Zo bevrijd ik mij door levens heen
want de eerder ervaren flits worden momenten
en momenten tot uren.
De uren worden tot een dag.

En als ik kan doorgronden dat een dag
voor U hetzelfde is als eeuwig bewustzijn,
dan begrijp ik waarom ik in toenemende mate,
niet anders meer kan dan verlangen naar U.

Leonard Zonneveld