HERKENNING IN EEN KRING VAN LICHT

Ervaarde u vanavond ook , die ijle windvlaag ter herkenning.
Die aai als van IK BEN strelend langs uw gezicht.
Een hand , die vlinders voortbracht, even rustend op uw schouder.
Het net was alsof u met een warme gloed werd omhuld,
een warme gloed die maakte al was het maar voor even,
dat u gedragen werd in Zijn licht.

Was het ook bij u ter linker, misschien ter rechter zijde
die touch, even dat zoeken, alsof een arm uw arm vond,
Had u dat ook alsof uw ziel geraakte in eenheid
een smelten tot een gevoel met Hem.
En hoe door Hem gevoed
de eerste letters slingerden aan het koord,
het koord dat vanavond woorden aan elkander bond.

Zo kwamen allen uit boven eigen denken
herkende Hem in de zinnen die Hij in ons liet leven,
daardoor aller harten kloppen deed in de bloesem van onze keel.
Terwijl de logos in ons midden was om te laten vloeien,
mochten wij vol bewondering aanschouwen
hoe in die wijsheid Zijn licht en liefde ligt verweven.

Leonard Zonneveld