HER-INNERING AAN ONS VERLEDEN

Het is niet de her-innering aan zojuist,
ook niet het vergeten gisteren.
Niet de voorbije jaren die gaan tellen,
ook niet de reeds lang vergeten jeugd

Het is niet de her-innering aan onze geboorte,
ook niet van de voorbereidingstijd daarvoor.
Niet het leven dat daaraan is vooraf gegaan,
zelfs niet de her-innering aan telkenmale gaan en komen.

Nee……het is de her-innering
die verder reikt dan het jeugdige van onze ziel.
Naar het tijdloze van nog voor geschapen zijn.
Geen einde kennend en nimmer wetend van begin;

Het is de her-innering aan niet gescheiden,
de her-innering aan volmaakt en vrede,
de her-innering aan licht en liefde,
het is de her-innering aan één met God.

Leonard Zonneveld