GROOTSHEID

Het besef van de onmetelijke
grootsheid van God,
begint langzaamaan tot mij door te dringen.
Lange tijd heb ik gezocht om dat
tot uitdrukking te kunnen brengen.
Het volgende vers mag daar van getuigen.

GROOTSHEID. ​december 1991

Stel….dat God een handschrift had:
Wat zou U uit zijn handen willen lezen ?

Stel….dat God een handschrift had:
Zei u hem dan meer geprezen ?

Stel….dat God een handschrift had:
Is hij dan niet meer dan een mens ?

Stel….dat God een handschrift had:
Vergeet u dan uw eigen grens ?

Alles dat geschreven
en Gods licht omstraalt,
is door zeven maal zeven hemelen,
op het aardse neergedaald.

Het is vele eeuwen al gegeven,
als richtsnoer voor des mensen levens.

Nochtans kijken we uit,
naar een vonk
die we wensen steeds te zien
en dan willen in zijn nabijheid,
te kunnen volgen bovendien.

Wij mensen kunnen het licht Gods
nog niet die vonk verduren.
Stel….dat God een handschrift had:
het licht zijns letters ervaarden wij,
als lichtende hemelse vuren.

Leonard Zonneveld